Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Laminaat-PVC-Groothandel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door gebruik te maken van de website van laminaat-pvc-groothandel.nl gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze website.

Het gebruik van de informatie op onze website is gratis zolang u deze informatie niet zonder toestemming kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Laminaat-PVC-Groothandel.nl is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of ander materiaal van onze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Laminaat en PVC Groothandel B.V.

Onze algemene voorwaarden zijn te downloaden via onderstaande “Download” knop.