Service en garantie

Een laminaatvloer uit de collectie van Laminaat en PVC Groothandel Rotterdam staat garant voor jarenlang woon- of werkplezier. Om optimaal van uw laminaatvloer te genieten is het van belang dat u de vloer op de juiste manier onderhoudt. De volgende onderhoudsrichtlijnen helpen u daarbij.

• Het reinigen van de vloer dient zoveel mogelijk droog te gebeuren. Alleen incidenteel mag de vloer licht vochtig gereinigd worden met een kleine hoeveelheid schoonmaakazijn opgelost in lauw water. Na nat reinigen de vloer altijd nadrogen.

• Gemorste vloeistoffen altijd direct opdrogen met een schone doek.

• Zorg dat er in de woning voldoende schoon- en droogloopmatten zijn. Zo kan beschadiging van de vloer door vuil, steentjes, zand of vocht worden tegen gegaan.

• Onder stoelen en andere (bewegende) meubels viltglijders aanbrengen. Vervang deze regelmatig. Harde of metalen wieltjes van bureaustoelen vervangen door zachte wieltjes die geschikt zijn voor laminaatvloeren.

• De luchtvochtigheid in de ruimte waar de laminaatvloer ligt, moet tussen de 40% en 70% zijn. Is de luchtvochtigheid lager, dan moet de ruimte bevochtigd worden. Is deze hoger, dan is ontvochtigen nodig.

Zelf leggen

De laminaatvloeren uit onze collectie zijn dankzij de toepassing van moderne kliksystemen eenvoudig zelf te leggen. De belangrijkste aandachtspunten bij het leggen van een laminaatvloer vindt u hieronder.

• Voordat de vloer gelegd wordt, moet deze ten minste 48 uur acclimatiseren. Dit moet in de gesloten verpakking, in de ruimte waar de vloer gelegd zal worden bij een kamertemperatuur van minimaal 18 graden Celsius. Voor het acclimatiseren legt u de pakken plat midden in de ruimte (dus niet tegen een wand!), met een paar centimeter ruimte tussen de pakken. Dit is nodig om er voldoende lucht tussendoor te laten circuleren.

• Laminaat breder dan 19 cm of langer dan 139 cm of dikker dan 8 mm moet in ieder geval 72 uur acclimatiseren, op dezelfde wijze als hierboven beschreven.

• De basisvloer moet volledig vlak zijn. Oneffenheden in het vloeroppervlak die groter zijn dan 2 mm moeten worden verwijderd.

• De basisvloer moet bovendien schoon en droog zijn. Is de vloer niet volledig droog, of ligt er vloerverwarming/vloerkoeling, dan moet er een dampdicht vochtscherm worden aangebracht onder de ondervloer.

• Wanneer er een ondervloer wordt gebruikt van foam of rubber mag deze zeker niet dikker zijn dan 3 mm. De ondervloer mag ook niet van verend materiaal zijn. Softboardplaten mogen wel dikker zijn, deze zijn meer stabiel.

• Vóór verwerking moeten de panelen gecontroleerd worden op mogelijke gebreken (beschadigingen, kleur- of glansverschillen). Panelen met gebreken mogen niet worden verwerkt. Deze vallen normaal gesproken onder de fabrieksgarantie.

• De vloer moet voldoende vrij zijn, met minimaal 10 mm afstand, geplaatst worden van wanden en andere vaste objecten in de ruimte, zoals verwarmingsbuizen en drempels.

• Voor grotere overspanningen moet er per 10 strekkende meter een overgangsprofiel worden voorzien. Ook tussen verschillende ruimtes moet een overgangsprofiel worden voorzien met minimaal 10 mm tussenruimte. Deze dilataties zijn nodig zodat de vloer voldoende kan werken.

• Plakplinten mogen uitsluitend bevestigd worden met dubbelzijdig tape (dat doorgaans is aangebracht achter op de plint). Ook dit is van belang voor het werken van de vloer. Zodra de plinten gelijmd, geniet, gekit of gespijkerd worden, is werken niet meer mogelijk met schade aan de vloer tot gevolg.

Let op: bovenstaande instructies zijn algemene instructies die voor het leggen van iedere laminaatvloer moeten worden gevolgd. De vloeren uit onze collectie hebben verschillende typen kliksystemen. Ieder kliksysteem heeft een eigen manier waarop de panelen gelegd en in elkaar geklikt moeten worden. Deze leginstructies vindt u terug op de verpakking van iedere laminaatvloer. Om aanspraak te kunnen maken op product garantie is het altijd van belang bovenstaande leginstructie samen met de instructies op de verpakking nauwgezet op te volgen. Bij het niet leggen volgens de instructies vervalt uw garantie.


Alle laminaatvloeren uit de collectie van Laminaat en PVC Groothandel Rotterdam voldoen aan strikt omschreven productiestandaarden die een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding garanderen. Op elke vloer is een garantie van toepassing. De duur van de garantie staat aangegeven op de verpakking. De garantie geldt uitsluitend voor huishoudelijke toepassing van de laminaatvloer. Bij toepassing in projecten is de garantie nader te bepalen aangezien deze afhankelijk is van het exacte gebruik van de vloer.

Binnen de gebruiksklasse van het laminaat is er garantie op:

• Direct zichtbare productiefouten.
• Verborgen gebreken, dat wil zeggen productiefouten die zich pas na langere tijd manifesteren.

Schade en problemen die het gevolg zijn van onjuiste verwerking, verwerking van foutieve delen, oneigenlijk gebruik of verkeerd onderhoud van het laminaat vallen niet onder de garantie.